Activitats

Cerca avançada


Venda d’abonaments individuals

Sol·licitud d’abonaments individuals (unipersonals).

Hi ha dos formularis diferenciats, segons si l'abonament és per a un adult o bé per a un menor de 18 anys.

En el segon cas, l'abonament l'haurà de sol·licitar un tutor legal del menor, que primer haurà de facilitar les seves dades com tutor legal que se'n fa responsable i dona consentiment i, a continuació, haurà d'afegir les dades del menor com a beneficiari de l'abonament.

En sol·licitar un abonament per primer cop es crea un compte d'usuari a la plataforma i al correu de confirmació es faciliten les dades d'accés, de tal manera que per a sol·licituds posteriors o renovacions dels abonaments adquirits cal iniciar sessió amb aquestes credencials.


Venda d’abonaments individuals per adults
Es poden adquirir per a un determinat volum d’usos diaris al llarg de la temporada que no cal que siguin consecutius (abonaments de 10, 20, 30 o 60 dies).
Venda d’abonaments individuals per a menors
Es poden adquirir per a un determinat volum d’usos diaris al llarg de la temporada que no cal que siguin consecutius (abonaments de 10, 20, 30 o 60 dies).

Venda d’abonaments familiars

Sol·licitud d’abonaments familiars per a pares i fills menors de 18 anys.

Primer s'hauran de facilitar les dades d'un titular, cap de família (progenitor o tutor dels menors) i seguidament s'hauran d'afegir la resta de membres beneficiaris (parella i/o fills).

En sol·licitar un abonament per primer cop es crea un compte d'usuari a la plataforma per al titular (i al correu de confirmació en rebrà les dades d'accés), de tal manera que per a sol·licituds posteriors o renovacions dels abonaments adquirits haurà d'iniciar sessió amb les seves credencials.


Venda d’abonaments familiars
Es poden adquirir per a un determinat volum d’usos diaris al llarg de la temporada que no cal que siguin consecutius (abonaments de 10, 20, 30 o 60 dies).

Venda d'entrades


Venda d'entrades
Venda d'entrades d’accés puntual (per a tot un dia o en horari de tarda).

{{ activar_acceso.socio.nombre_completo }}

{{ activar_acceso.error_msg }}